Józef Koffler

Życiorys Był pierwszym polskim dodekafonistą, a także pedagogiem, muzykologiem i publicystą. W latach 1910-1914 pobierał lekcje harmonii, kontrapunktu i gry na fortepianie, a w kolejnych latach studiował prawo (przez rok) oraz muzykologię na Uniwersytecie Wiedeńskim, jednocześnie pobierając lekcje harmonii i kompozycji u Hermanna Grädenera. Musiał przerwać studia przez obowiązkową służbę w armii austriackiej i polskiej (1916-20). […]