Konstanty Regamey

ur. 28.01.1907 w Kijowie, zm. 27.12.1982 w Lozannie
0:00 / 0:00
Impresja na temat serii Konstantego Regamey'a
Seria z II cz. Kwintetu Konstantego Regamey’a
Niekonwencjonalny sposób zastosowania techniki dwunastodźwiękowej przez kompozytora w II cz. Kwintetu polega na rozbiciu serii na trzy segmenty (zawierające cztery dźwięki) i przydzielenie każdemu z nich określonego instrumentu. Wszystkie segmenty są wykonywane w tym samym czasie.

Życiorys

Kompozytor, pianista, krytyk i filolog orientalista pochodzenia szwajcarsko-polskiego. Nicole Loutan-Charbon mówiła o nim: „prawdziwy człowiek renesansu żyjący w dwudziestym wieku, w którym cechy muzyka, uczonego i poety łączą się z niespotykanym powodzeniem”. Uczył się grać na fortepianie od 5 roku życia. Studiował filologię klasyczną i orientalną w Warszawie i Paryżu. Był redaktorem czasopism “Muzyka współczesna” oraz “Muzyka Polska”.  Jego ważniejsze kompozycje to: Pieśni perskie na baryton i fortepian (1942), Kwintet na klarnet, fagot, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1942-44), Musique pour cordes (1953), Cinq etudes (1955), opera Mio, mein Mio (1973).

Twórczość

Regamey czerpał z rozmaitych technik, dlatego też jego tworczość określa się jako polistylizm albo pluralizm, a nawet eklektyzm. Jego muzyka jest wyrafinowaną syntezą orientalnego i zachodniego myślenia i ma niezwykle złożony styl, wykorzystujący niektóre z osiągnięć serializmu, atonalności i modalności.

Dodekafonia

Twierdził, że dodekafonią zainteresował się z przekory mówiąc, że lubi być outsiderem i dodekafonię uprawiał w okresie, kiedy zajmowali się tym tylko wariaci, a kiedy stała się techniką powszechną, zarzucił ją, bo przestała go interesować. Traktował zresztą dodekafonię wyłącznie jako technikę, nie zaś centrum stworzenia stylu. Pierwszym utworem, w którym zastosował technikę dwunastodźwiękową, był cykl Siedmiu pieśni perskich do słów Omara Chajjama (1942). Zamiar wykorzystania dodekafonii w piątym ogniwie cyklu wydawał się kompozytorowi tak niezwykły, że postanowił opatrzyć stronę partytury inskrypcją “w technice dwunastotonowej”.

Quiz muzyczny

Ćwicz swój słuch muzyczny, powodzenia!

Quiz

1 / 7

Posłuchaj nagrania cz. II Kwintetu (od 17:26). Przez pierwsze trzy takty słychać jedynie trzy instrumenty. Wskaż jakie:

2 / 7

Po trzech taktach wstępu pojawia się wysokobrzmiąca partia innego instrumentu.

Jaki to instrument?

3 / 7

Posłuchaj impresji.

Wskaż 3 kolejne dźwięki serii, które wyraźnie słychać w partii puzonu.

4 / 7

Jaką postać serii z II cz. Kwintetu widzisz na przedstawionym obrazku względem wersji oryginalnej?

Oryginał:

 

Inna postać:

5 / 7

Posłuchaj raz jeszcze II cz. Kwintetu (17:26 na YT). Początek utrzymany jest w metrum 4/4.
W takcie czwartym rozpoczyna się partia skrzypiec. Zbudowana jest ona z dźwięków serii dodekafonicznej na przestrzeni 2 kolejnych taktów. Wskaż, jaka to seria.
(na obrazku główna seria utworu w wersji oryginalnej)

6 / 7

Spójrz na główną serię dodekafoniczną utworu w wersji oryginalnej.

Można podzielić ją na 3 odcinki po 4 dźwięki. Każdy z odcinków wykonywany jest w tym samym momencie przez inny instrument.

Posłuchaj raz jeszcze początku II cz. Kwintetu (17:26 na YT) i wskaż, który instrument wykonuje dany odcinek.

7 / 7

Posłuchaj spreparowanej wersji akompaniamentu z początku II cz. Kwintetu.

Zauważ, które odcinki są teraz wykonywane przez poszczególne instrumenty. Dwa z nich zamieniły się rolami (względem poprzedniego pytania). Wskaż które:

Your score is

0%

Dodekafonia

To technika dwunastotonowa (z greckiego dodeka oznacza liczbę 12), która powstała w dobie upadku tonalności w muzyce, gdy wszystkie dźwięki skali chromatycznej były traktowane równoprawnie. Pojawiła się wtedy potrzeba nowego uporządkowania atonalnego materiału muzycznego. Z dodekafonii wyrosła technika serialna – jeden z najważniejszych nurtów muzyki II połowy XX wieku.