Dodekafonia

To technika dwunastotonowa (z greckiego dodeka oznacza liczbę 12), która powstała w dobie upadku tonalności w muzyce, gdy wszystkie dźwięki skali chromatycznej były traktowane równoprawnie. Pojawiła się wtedy potrzeba nowego uporządkowania atonalnego materiału muzycznego. Z dodekafonii wyrosła technika serialna – jeden z najważniejszych nurtów muzyki II połowy XX wieku.

Główne założenia

Dodekafonia została wynaleziona przez Arnolda Schönberga. Jej opracowanie zajęło mu 7 lat. Technikę dodekafoniczną stosowali z powodzeniem jego uczniowie – Alban Berg i Anton Webern (całą trójkę określa się jako nową szkołę wiedeńską). Niezależnie od Schönberga, w tym samym czasie podobną technikę opracowali również dwaj inni twórcy: Rosjanin Jefim Gołyszew i Niemiec Josef Matthias Hauer, jednak to w twórczości Schönberga i jego uczniów dodekafonia znalazła najznakomitszą realizację artystyczną.
Arnold Schönberg (187–1951)
Alban Berg (1885–1935)
Anton Webern (1883–1945)
Josef Matthias Hauer (1883–1959)

Początki dodekafonii

Podstawą techniki dodekafonicznej jest seria – ustalone następstwo dwunastu dźwięków, z których żaden nie może się powtórzyć przed użyciem pozostałych jedenastu (możliwych postaci takich następstw jest 12!, czyli ponad 479 mln). Wynika to z podstawowego założenia atonalności, że każdy dźwięk z dwunastostopniowej skali jest jednakowo uprawniony. Seria najczęściej występuje w czterech postaciach: oryginalnej (O), raku (R), inwersji (I) i raku inwersji (RI). Dodatkowo można je transponować od dowolnego dźwięku, co daje kolejne 44 warianty.
Serii nie należy utożsamiać z melodią bądź tematem utworu – jest ona wyłącznie sposobem organizacji materiału muzycznego, podstawą wszelkich struktur melodycznych (dodekafonia horyzontalna) (dodekafonia wertykalna); można umownie powiedzieć, że pełni podobną funkcję, jak tonacja w muzyce tradycyjnej.

Technika,
nie stylistyka

Dodekafonia jest wyłącznie techniką kompozytorską, nie zaś stylem. Stosowanie jej, choć powszechnie kojarzone z wiedeńskimi ekspresjonistami, nie ma związku z żadną określoną stylistyką. Schönberg i jego uczniowie łączą technikę dodekafoniczną ze stylem ekspresjonistycznym, istnieją jednak także kompozycje dodekafoniczne utrzymane w innych stylach, np. neoklasycznym (późne dzieła Igora Strawińskiego czy Cztery dialogi na obój i orkiestrę kameralną Tadeusza Bairda),  sonorystycznym (Cztery utwory na trio smyczkowe Bogusława Schaeffera), a nawet jazzowym (Koncert na jazz-band i orkiestrę szwajcarskiego kompozytora Rolfa Liebermanna).

Projekt

Ideą projektu dodekafonia.pl jest upowszechnianie twórczości polskich kompozytorów muzyki współczesnej korzystających z techniki dodekafonicznej, o obecności której w polskich utworach mówi się dzisiaj niewiele, choć w muzyce XX wieku była ona powszechnie stosowana.
Przedsięwzięcie zakłada przeniesienie do sieci działalności artystycznej, popularyzatorskiej i dydaktycznej autorów projektu poprzez stworzenie dźwiękowych impresji, materiałów edukacyjnych oraz krótkich quizów słuchowych.
Projekt zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Autorzy

Autorami projektu są profesjonalni, aktywni zawodowo muzycy oraz teoretycy muzyki, będący jednocześnie bliską rodziną.

Kierownictwo i koordynacja projektu, puzon

Marek Przegendza
Prace kompozytorskie, organy, realizacja nagrań dźwiękowych, quizy słuchowe

Jan Paweł Przegendza

Artystyczne wsparcie w realizacji materiałów dźwiękowych

Anna Stadniczeńko

Teksty, ilustracje, projekt graficzny strony i web development

Aleksandra Przegendza

Wsparcie merytoryczne
Barbara Przegendza
Konsultacje metodyczne
Pracownia Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu