Dodekafonia.pl

Poznaj twórczość polskich kompozytorów oraz impresje muzyczne na organy i puzon autorstwa Jana Pawła Przegendzy. Ćwicz przy tym swój słuch muzyczny i baw się świetnie!

Dodekafonia

To technika dwunastotonowa (z greckiego dodeka oznacza liczbę 12), która powstała w dobie upadku tonalności w muzyce, gdy wszystkie dźwięki skali chromatycznej były traktowane równoprawnie. Pojawiła się wtedy potrzeba nowego uporządkowania atonalnego materiału muzycznego. Z dodekafonii wyrosła technika serialna – jeden z najważniejszych nurtów muzyki II połowy XX wieku.

Finał projektu dodekafonia.pl

W oparciu o 36 serii dodekafonicznych nadesłanych przez studentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu powstała zbiorowa kompozycja pt. Permutation przeznaczona na organy.

Do jej stworzenia opracowano muzycznie 36 permutacji dźwiękowych opierających się na dwunastostopniowej skali chromatycznej. Technika użyta przy komponowaniu polegała na przyporządkowaniu każdej serii dodekafonicznej indywidualnego brzmienia organowego. Następnie opracowano je rytmicznie, agogicznie oraz artykulacyjnie, co znacząco wpłynęło na finalne brzmienie dzieła. Całość została wykonana i opracowana kompozytorsko przez Jana Pawła Przegendzę.

0:00 / 0:00
Permutation

Projekt

Ideą projektu dodekafonia.pl jest upowszechnianie twórczości polskich kompozytorów muzyki współczesnej korzystających z techniki dodekafonicznej, o obecności której w polskich utworach mówi się dzisiaj niewiele, choć w muzyce XX wieku była ona powszechnie stosowana.
Przedsięwzięcie zakłada przeniesienie do sieci działalności artystycznej, popularyzatorskiej i dydaktycznej autorów projektu poprzez stworzenie dźwiękowych impresji, materiałów edukacyjnych oraz krótkich quizów słuchowych.
Projekt zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Autorzy

Autorami projektu są profesjonalni, aktywni zawodowo muzycy oraz teoretycy muzyki, będący jednocześnie bliską rodziną.

Kierownictwo i koordynacja projektu, puzon

Marek Przegendza
Prace kompozytorskie, organy, realizacja nagrań dźwiękowych, quizy słuchowe

Jan Paweł Przegendza

Artystyczne wsparcie w realizacji materiałów dźwiękowych

Anna Stadniczeńko

Teksty, ilustracje, projekt graficzny strony i web development

Aleksandra Przegendza

Wsparcie merytoryczne
Barbara Przegendza
Konsultacje metodyczne

Zakład Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu