Permutation na organy solo

Finałem projektu dodekafonia.pl jest powstanie zbiorowej kompozycji pt. Permutation przeznaczonej na organy. W oparciu o 36 serii dodekafonicznych nadesłanych przez studentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu opracowano muzycznie 36 permutacji dźwiękowych opierających się na dwunastostopniowej skali chromatycznej. Technika użyta przy komponowaniu polegała na przyporządkowaniu każdej serii dodekafonicznej indywidualnego brzmienia organowego. Następnie opracowano je rytmicznie, agogicznie oraz artykulacyjnie, co znacząco wpłynęło na finalne brzmienie dzieła.

Całość została wykonana i opracowana kompozytorsko przez Jana Pawła Przegendzę.