Strona internetowa

Ideą projektu dodekafonia.pl jest upowszechnianie twórczości polskich kompozytorów muzyki współczesnej korzystających z techniki dodekafonicznej, o obecności której w polskich utworach mówi się dzisiaj niewiele, choć w muzyce XX wieku była ona powszechnie stosowana.

Przedsięwzięcie zakłada przeniesienie do sieci działalności artystycznej, popularyzatorskiej i dydaktycznej autorów projektu poprzez stworzenie dźwiękowych impresji, materiałów edukacyjnych oraz krótkich quizów słuchowych.

Projekt zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Autorzy

Autorami projektu są profesjonalni, aktywni zawodowo muzycy oraz teoretycy muzyki, będący jednocześnie bliską rodziną.

Kierownictwo i koordynacja projektu

Marek Przegendza

Prace kompozytorskie

Jan Paweł Przegendza

Puzon

Marek Przegendza

Organy

Jan Paweł Przegendza

Realizacja nagrań dźwiękowych

Jan Paweł Przegendza

Artystyczne wsparcie w realizacji materiałów dźwiękowych

Anna Przegendza

Teksty

Aleksandra Przegendza

Quizy słuchowe

Jan Paweł Przegendza

Wsparcie merytoryczne

Barbara Przegendza

Ilustracje

Aleksandra Przegendza

Projekt graficzny i web development

Aleksandra Przegendza

Konsultacje metodyczne

Pracownia Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu