strona internetowa

Ideą projektu dodekafonia.pl jest upowszechnianie twórczości polskich kompozytorów muzyki współczesnej korzystających z techniki dodekafonicznej, o obecności której w polskich utworach mówi się dzisiaj niewiele, choć w muzyce XX wieku była ona powszechnie stosowana.

Przedsięwzięcie zakłada przeniesienie do sieci działalności artystycznej, popularyzatorskiej i dydaktycznej autorów projektu poprzez stworzenie dźwiękowych impresji, materiałów edukacyjnych oraz krótkich quizów słuchowych.

Projekt zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

autorzy

Autorami projektu są profesjonalni, aktywni zawodowo muzycy oraz teoretycy muzyki, będący jednocześnie bliską rodziną.

kierownictwo i koordynacja projektu

Marek Przegendza

prace kompozytorskie (impresje oraz kompozycja zbiorowa)

Jan Paweł Przegendza

puzon

Marek Przegendza

organy

Jan Paweł Przegendza

realizacja nagrań dźwiękowych

Jan Paweł Przegendza

artystyczne wsparcie w realizacji materiałów dźwiękowych

Anna Przegendza

teksty

Aleksandra Przegendza

quizy słuchowe

Jan Paweł Przegendza

wsparcie merytoryczne

Barbara Przegendza

ilustracje

Aleksandra Przegendza

projekt graficzny i web development

Aleksandra Przegendza

konsultacje metodyczne

Pracownia Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu

©   2020  dodekafonia.pl    |    Designed with  ♥  by   Aleksandra Przegendza